Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

32/2020

viď. zmluva

Slovenské misijné hnutie

Obec Čerín

28.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

31/2020

viď. zmluva

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Čerín

28.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

30/2020

viď. zmluva

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Čerín

28.12.2020

Zmluva o dielo

29/2020

viď. zmluva

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

04.12.2020

Zmluva o výpožičke

28/2020

neuvedená

Štatistický úrad SR

Obec Čerín

04.12.2020

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

27/2020

neuvedená

Obec Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343, 97637 Hrochoť

Obec Čerín

23.11.2020

Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb

26/2020

viď.dodatok

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

23.11.2020

Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb

25/2020

viď.dodatok

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

23.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

24/2020

9 500,00 EUR Deväťtisícpäťsto eur

Ministerstvo financií SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

09.11.2020

Darovacia zmluva

23/2020

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

09.11.2020

Zmluva o výpožičke č. KHRZ-BB-VO-290-054/2020

22/2020

viď. zmluva

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

09.11.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

21/2020

89,48 EUR osemdesiatdeväť eur 48/100

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

24.09.2020

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti odpadov

20/2020

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Čerín

23.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve GDPR

19/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

16.09.2020

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

18/2020

30,00 EUR tridsať eur

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

16.09.2020

Kúpna zmluva

17/2020

253,00 EUR Dvestopäťdesiatri

Ivan Hudec a manželka Jana Hudecová

Obec Čerín

16.09.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

16/2020

43,20 EUR štyridsaťtri eur 20/100

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

24.08.2020

Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru

15/2020

neuvedená

QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 92401 Galanta

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

17.07.2020

Licenčná zmluva

14/2020

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosem eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Čerín

17.07.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

13/2020

viď. zmluva

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

22.05.2020

Zmluva o dielo

12/2020

7 902,89 EUR Sedemtisícdeväťstodva EUR 89/100

MR STAVING, s.r.o., Horná Mičiná 174, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

29.04.2020

Dodatok č. 14 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.6.2003

11/2020

viď.dodatok

Spoločný obecný úrad

Obec Čerín

28.04.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC411-2017-36/Q908

10/2020

viď.dodatok

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Čerín

01.04.2020

Zmluva č. 3200934 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

9/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

31.03.2020

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v zariadení na zber odpadov

8/2020

bez poplatku

Marius Pedersen

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: