Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.05.2022

Zmluva o dielo č. 06/2022

16/2022

viď. zmluva

RENOVIA, s.r.o, Lieskovská cesta 488, 960 01 Lieskovec

Obec Čerín

24.05.2022

Zmluva č. 322 1002 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

15/2022

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

03.05.2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 08.02.2022

14/2022

638,00 EUR Šesťstotridsaťosem EUR

Zátrochová Anna

Obec Čerín

03.05.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

13/2022

viď. zmluva

Petra Crmanová

Obec Čerín

19.04.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

12/2022

50,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

05.04.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

11/2022

viď. zmluva

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

02.03.2022

Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č.BB008/2022

10/2022

viď. zmluva

MASLEN, s.r.o.

Obec Čerín

25.02.2022

Kúpna zmluva

9/2022

40 000,00 EUR štyridsaťtisíc eur

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Čerín

25.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

8/2022

viď. zmluva

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

15.02.2022

Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb

7/2022

viď.dodatok

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

08.02.2022

Kúpna zmluva

6/2022

638,00 EUR šesťstotridsaťosem eur

Zátrochová Anna

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

08.02.2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 14000122

5/2022

50 000,00 EUR Päťdestiattisíc eur

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.01.2022

Dodatok k Zml. o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

3/2022

viď.dodatok

Marius Pedersen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.01.2022

Dodatok č. 11 k Zml.o vývoze triedeného odpadu z 1.7.2005

2/2022

viď.dodatok

Marius Pedersen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.01.2022

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu z 02.02.1996

1/2022

viď.dodatok

Marius Pedersen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

28.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANG8

4/2022

7 902,89 EUR Sedemtisícdeväťstodva eur 89 eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.12.2021

Dodatok č.2 k Zml.č.122020 o odchyte túlavých zvierat

30/2021

viď.dodatok

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

28.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

29/2021

viď. zmluva

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

28.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

28/2021

viď. zmluva

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

27.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

27/2021

viď. zmluva

Slovenské misijné hnutie

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

10.12.2021

Zmluva o dielo

26/2021

viď. zmluva

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

30.11.2021

Dodatok č.1 k Zml.č.122020 o odchyte túlavých zvierat

25/2021

viď.dodatok

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

Obec Čerín

19.11.2021

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č.48/2021

24/2021

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

NADÁCIA ALIANZ

Obec Čerín

29.10.2021

Poistenie zodpovednosti za škodu PO

31/2021

93,32 EUR viď. zmluva

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

16.09.2021

Darovacia zmluva

22/2021

100,00 EUR jednosto

Urbár Čačín pozemkové spoločenstvo

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: