Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.09.2019

DF2019/183

Akciový balíček predškoláci- pracovné zošity

58,50 EUR

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 04011 Košice

Obec Čerín

18.09.2019

DF2019/182

Telefón, internet OU, ŠJ, zdrs.str.

119,44 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

18.09.2019

DF2019/181

Učebné pomôcky predškoláci -magnet.tabuľa, stavebná súprava, magnetická súprava, puzzle, drev.panely

209,93 EUR

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 04011 Košice

Obec Čerín

18.09.2019

DF2019/180

Triedenie odpadu Reg.zberný dvor

36,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

18.09.2019

DF2019/179

Právne služby 8/2019

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

18.09.2019

DF2019/178

Vývoz veľkoobjem. kontajnerov

491,77 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

18.09.2019

DF2019/177

Vývoz komunálneho odpadu

1 047,54 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

18.09.2019

DF2019/176

Rekonštrukcia priestorov Pálenica

1 440,00 EUR

JPT STAVBY, s.r.o.

Obec Čerín

18.09.2019

DF2019/175

Prenájom 1 100 l nádob

7,87 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

18.09.2019

DFZ2019/4

Triedna kniha MŠ, evidencia dochádzky MŠ, osobný spis dieťaťa MŠ

17,15 EUR

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/151/5

Potraviny ŠJ

47,02 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/151/4

Potraviny ŠJ

118,22 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/151/3

Potraviny ŠJ

66,99 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/151/2

Potraviny ŠJ

14,03 EUR

Ľubomír Lapin a.s., T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/151/1

Potraviny ŠJ

12,27 EUR

Ľubomír Lapin a.s., T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/174

Vodné KD Ča 28.5.-20.8.2019

36,04 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/173

Vodné DS Če 28.5.-20.8.2019

10,09 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/172

Vodné MŠ, ŠJ 28.5.-20.8.2019

59,09 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/171

Vodné DS Ča 28.5.-20.8.2019

0,00 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/170

Vodné Pálenica 29.5.21.8.2019

263,74 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/169

Vodné KD Če 28,5-20.8.2019

15,85 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/168

Prilba, terč, zásahová obuv DHZO zo ŠR

1 461,00 EUR

Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/167

Doprava materiál DHZO

5,00 EUR

Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/166

Kukla, tričko, spodky, rovnošata, obuv, terč

1 011,81 EUR

FLORIAN, s.r.o, Priekopská 26, 036080 Martin

Obec Čerín

02.09.2019

DF2019/165

Telefón mobil

80,73 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: