Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.04.2022

DF2022/82

Prepojenie zmlúv www.cerin.sk na stránky CRZ

570,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

08.04.2022

DF2022/81

Zber a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov z destilácie liehu

115,20 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

08.04.2022

DF2022/80

Vývoz veľkoobjemových kontajnnerov

537,19 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

08.04.2022

DF2022/79

Kontrola hasiaich prístrojov

110,40 EUR

PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

08.04.2022

DF2022/78

Zber a odvoz odpadu BRKO ŠJ

43,20 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

08.04.2022

DF2022/77

Vývoz komunálneho odpadu Prenájom 1100 l nádob

1 230,29 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

08.04.2022

DF2022/76

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

12,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

05.04.2022

DF2022/75

Telefón OU, MŠ, zdr.str., internet

116,87 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

05.04.2022

DFZ2022/2

Základná 360°°letecká fotografia, ďalšia letecká 360° letecká fotografia k základnej fotografii

177,60 EUR

CBS spol, s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

05.04.2022

DF2022/74

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

05.04.2022

DF2022/73

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

05.04.2022

DF2022/72

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

31.03.2022

DF2022/70

Koordinácia procesu verejného obstarávania Autobusový prístrešok a chodník v obci Čerín

550,00 EUR

SK PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, 96201 Zvolenská Slatina

Obec Čerín

28.03.2022

DF2022/69

Pelety MŠ 2t

516,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

18.03.2022

DF2022/68

Hormadná licenč.zmluva-použ.hudob.diel v obec.rozh

20,40 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Čerín

18.03.2022

DF2022/67

Autor.odmena za licvenciu na verej.použ.hudob.diel v priestoroch pre zamestnancov

12,00 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Čerín

18.03.2022

DF2022/66

Servis kotol MŠ

82,80 EUR

HERZ, spol. s r.o., Priemyselná ulica 3131, 90027 Bernolákovo

Obec Čerín

17.03.2022

DF2022/65

Školské potreby predškoláci

932,85 EUR

NOMIland, s.r.o, Magnezitárska 11, 04013 Košice

Obec Čerín

16.03.2022

DF2022/64

Telefón mobil

52,36 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

16.03.2022

DF2022/63

Rozpočt.pravidlá - seminár

50,00 EUR

Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA, Oremlaz 435/40, 97662 Brusno

Obec Čerín

16.03.2022

DF2022/50/8

Potraviny ŠJ

51,58 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.03.2022

DF2022/50/7

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.03.2022

DF2022/50/6

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

16.03.2022

DF2022/50/5

Potraviny ŠJ

89,53 EUR

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Čerín

16.03.2022

DF2022/50/4

Potraviny ŠJ

14,29 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: