Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.03.2020

DF2020/53/4

Potraviny ŠJ

50,10 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

11.03.2020

DF2020/53/3

Potraviny ŠJ

56,10 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

11.03.2020

DF2020/53/2

Potraviny ŠJ

20,34 EUR

Bidfood Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Obec Čerín

11.03.2020

DF2020/53/1

Potraviny ŠJ

8,04 EUR

Ľubomír Lapin a.s., T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

09.03.2020

DF2020/68

Telefón OU, MŠ, zdr.str., internet

120,07 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

09.03.2020

DF2020/67

Vývoz odpadov BRKO

60,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.03.2020

DF2020/66

Zimná údržba miestnych komunikácii

360,00 EUR

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

06.03.2020

DF2020/65

Vývoz komunálneho odpadu 15000201

1 132,82 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.03.2020

DF2020/64

/Zberný dvor č.15002/81

36,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.03.2020

DF2020/63

Oprava peugeot partner

483,00 EUR

Ján Selecký, Na Záhumnie 11/2, 97637 Hrochoť

Obec Čerín

06.03.2020

DF2020/62

Licenčný poplatok 1.3.2020-28.2.2021

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

04.03.2020

DF2020/61

Právne služby 2/2020

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.03.2020

DF2020/60

Vodné KD Ča 19.11.2019-25.02.2020

46,12 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.03.2020

DF2020/59

Vodné DS Če 19.11.2019.25.02.2020

0,00 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.03.2020

DF2020/58

Vodné MŠ, ŠJ 19.11.2019-25.02.2020

80,71 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.03.2020

DF2020/57

Vodné KD Če 19.11.2019-25.02.2020

8,65 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.03.2020

DF2020/56

Vodné Pálenica 19.11.2019-25.02.2020

341,57 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.03.2020

DF2020/55

Prenájom 1100 l nádob

7,87 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

04.03.2020

DF2020/54

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

27.02.2020

DF2020/53

Vlajka SR 2 ks

46,01 EUR

OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 145, 93587 Santovka

Obec Čerín

26.02.2020

DF2020/52

Členský poplatok 1. polrok 2020

230,00 EUR

NAŠA LIESKA o.z., Horná 27, 067 45 Lieskovec

Obec Čerín

26.02.2020

DF2020/51

Huawei Nova 5T Black - Kúpna cena - splátkovanie

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

19.02.2020

DF2020/50

Overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - následné overenie Školská jedáleň Čerín

30,00 EUR

Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

19.02.2020

DF2020/49

Voľby do NR SR 2020 - tonery

87,60 EUR

Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5

Obec Čerín

19.02.2020

DF2020/48

Pohotovosť zimná údržba miest.komunikácií

360,00 EUR

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: