Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.03.2023

DF2023/71

Požívanie hudob.diel v obec.rozhlase

22,80 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Čerín

17.03.2023

DF2023/70

Hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov

13,44 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Čerín

16.03.2023

DF2023/69

Oprava technológie v pestovateľskej pálenici

135,83 EUR

IBEC družstvo, Vajanského 5, 811 02 Bratislava

Obec Čerín

16.03.2023

DF2023/68

Program rozvoja obce Čerín na obdobie 2023-2027

400,00 EUR

Terra Grata n.o., Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

13.03.2023

DF2023/67

Prevzatieí a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov

230,40 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

13.03.2023

DF2023/66

Palety - vrátená záloha

-60,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

13.03.2023

DF2023/65

Palety - vrátená záloha

-60,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

07.03.2023

DF2023/63

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

07.03.2023

DF2023/62

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

06.03.2023

DF2023/61

Telefón OU, MŠ, zdr.str.,internet

87,90 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

06.03.2023

DF2023/60

Vodné MŠ, ŠJ 9.112022.-21.1.2023

184,30 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

06.03.2023

DF2023/59

Vodné Pálenica

1 362,91 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

06.03.2023

DF2023/58

Vývoz komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob

1 300,76 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.03.2023

DF2023/57

Zber jedlých olejov a tukov

13,20 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.03.2023

DF2023/56

Vodné KD Čačín

1,61 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.03.2023

DF2023/55

Zber a odvoz odpadu BRKO ŠJ

43,20 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

02.03.2023

DF2023/54

Drevené pelety 4 tony MŠ Čerín

1 656,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

01.03.2023

DF2023/53

LIcenčný poplatok prevádzkovanie web.sídla 1.3.2023-29.2.2024

300,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

01.03.2023

DF2023/52

Odmeny umelcom a výrobcom hudobných záznamov ya verejný prenos miestnym rozhlasom r.2023

38,40 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Obec Čerín

01.03.2023

DF2023/50

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

01.03.2023

DF2023/49

Program rozvoja obce Čerín na obdobie 2023-2027

350,00 EUR

Terra Grata n.o., Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

01.03.2023

DF2023/48

Výroba nalievacieho potrubia, materiál ntikor

400,00 EUR

Juraj Bukovina, Rudohorská 6450/30, 97411 Banská Bystrica

Obec Čerín

01.03.2023

DF2023/31

Kočík s taškou - predškoláci

47,20 EUR

NOMIland, s.r.o, Magnezitárska 11, 04013 Košice

Obec Čerín

24.02.2023

DF2023/32/8

Potraviny ŠJ

195,51 EUR

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Čerín

24.02.2023

DF2023/32/7

Potraviny ŠJ

26,13 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: