Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.02.2022

DF2022/48

Pelety MŠ 2 t

496,01 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

23.02.2022

DF2022/47

zimná údžba miestnych komunikácií

360,00 EUR

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

23.02.2022

DF2022/46

Školenie k informačnému systému URBIS

45,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.02.2022

DF2022/45

Maľované mapy

241,20 EUR

CBS spol, s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.02.2022

DF2022/44

Ochranný gel

60,00 EUR

Rudolf Krajčovič - VOLCANO new, Lúčna 7295/43, 91705 Trnava

Obec Čerín

16.02.2022

DF2022/43

Overenie meradla váhy 3.triedy presnosti do 20 kg výrob.č. 81-60638, typ mersadla: KOA 10, miesto vý

30,00 EUR

Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/29

Dobierka ŠJ prepravné

4,50 EUR

PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/28

Tonery ŠJ

39,55 EUR

VISION Tech, s.r.o., Soľná 36/738, 972 13 Nitrinske Pravno

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/27

Yimná údržba miestnych komunikácií

703,20 EUR

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/26

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/25

Zber a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov

86,40 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/24

Vyúčtovanie EE Pálenica

129,52 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/23

Vyúčtovanie EE VO Ča

61,08 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/22

Vyúčtovanie EE ynonica Če

10,90 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/21

Vyúčtovanie EE KD Ča

1 614,05 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/20

Vyúčtovanie EE VO Če

130,99 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/19

Vyúčtovanieš EE MŠ,ŠJ

402,15 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/18

Vyúčtovanie EE PO Ča

-6,34 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/17

Vyúčtovanie EE potraviny Ča

-19,72 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/16

Vyúčtovanie EE

30,02 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/15

Vyúčtovanie EE KD Če

-406,06 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/14

Vyúčtovanie EE PO Če

13,12 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/13

Vzúčtovanie EE zdr.str.

604,21 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/12

Vyúčtovanie EE OU

-1,86 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/11

Vyúčtovanie EE DS Če

222,08 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: