Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.02.2021

DF2021/30

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/29

Wifi, Router KD Ča - testovanie

155,77 EUR

Webra Solutions s.r.o, Komenského 12C/145321, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/28

Kancelárske poreby

149,65 EUR

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/26

Predškolská výchova - predplatné MŠ

10,80 EUR

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/25

Nástenné kalendáre - harmonogarma vývozu odpadu

206,56 EUR

Jozef Šmrhola -OLYMP, Maďarovská 71/103, 935 87 Santovka

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/24

Vyúčtovanie EE zdr.str.

892,99 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/23

Vyúčtovanie EE OU

256,07 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/22

Maliarske potreby

68,85 EUR

Smädo Rastislav, 167, 974 01 Horná Mičiná

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/21

Vyúčtovanie EE MŠ, ŠJ

-2 001,70 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/20

Vyúčtovanie VO Če

339,62 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/19

Vyúčtovanie zvonica Če

8,26 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/18

Vyúčtovanie EE VO Ča

65,32 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/17

Vyúčtovanie EE KD Ča

6,28 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/16

Vyúčtovanie EE PO Ča

-10,67 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/15

Vyúčtovanie EE KD Če

-50,08 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/14

Vyúčtovanie EE Pálenica

-77,73 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/13

Vyúčtovanie EE potraviny Ča

131,42 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/12

Vyúčtovanie EE DS Če

276,82 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/11

Vzúčtovanie EE PO Če

-142,08 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/10

Vyúčtovanie EE DS Čačín

2,03 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/9

Telefón mobil 12/2020

56,79 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/8

Informácie o grantoch a dotáciách pre mestá a obce

32,86 EUR

SAMNET-informačný systém samosprávy, Hviezdoslavova 183, 95301 Zlaté Moravce

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/7

Zber a zhodnotenie odpadu z destilácie liehu 12/20

259,20 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/6

Vývoz konunálneho odpadu 12/2020

1 631,14 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

16.02.2021

DF2021/5

Právne služby 12/2020

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: