Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.04.2023

DF2023/89

Zber a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov

115,20 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

12.04.2023

DF2023/88

Inzercia zámer na prenájom majetku obce

30,00 EUR

Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Obec Čerín

12.04.2023

DF2023/87

Kontrola hasiacich prístrojov

116,40 EUR

PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/86

Vývoz odpadu veľkoobj.kontajner

337,57 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/85

Oprava chlad. Whirpool ŠJ

45,72 EUR

ECHOS, s.r.o., Skubínska cesta 2878/1, 97409 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/84

Zber komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob

1 329,68 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/83

Zber jedlých olejov a tukov

13,20 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/82

Licenčný poplatok CRZ 1.4.2023-31.3.2024

150,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/81

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/80

Telefón OU, ŠJ, zdr.str., internet

88,10 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/79

Paušál BOZP, OPP, PZS za I.Q 2023

90,00 EUR

PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/9

Potraviny ŠJ

189,82 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/8

Potraviny ŠJ

45,54 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/7

Potraviny ŠJ

30,78 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/6

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/5

Potraviny ŠJ

20,33 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/4

Potraviny ŠJ

60,04 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/3

Potraviny Šj

53,10 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/2

Potraviny ŠJ

22,35 EUR

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/15

Potraviny ŠJ

20,90 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/14

Potraviny ŠJ

297,87 EUR

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/13

Potraviny ŠJ

9,88 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/12

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/11

Potraviny ŠJ

124,78 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2023

DF2023/76/10

Potraviny ŠJ

13,25 EUR

QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 92401 Galanta

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: