Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.10.2022

DF2022/183

Drevené pelety - množstvo 2 t, MŠ Čerín

990,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

20.09.2022

DFZ2022/7

Prístup online služba evidencia odpadov 1 rok

31,20 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

14.09.2022

DFZ2022/6

Modernizácia kultúrneho domu v Čeríne-preddavok v zmysle Zml.o dielo zo dňa 5.9.2022 čl.6,ods.6.4

8 000,00 EUR

AG PRESTA s.r.o., 43, 97401 Môlča

Obec Čerín

14.09.2022

DF2022/181

Auditorské práce na overení účtovnej závierky a výročnej správy

600,00 EUR

Ing. Mária Huštáková ekonomické,účtovné poradenstvo, Bernolákova 41, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

12.09.2022

DF2022/180

Telefón mobil

59,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

12.09.2022

DF2022/179

Zber a odvoz odpadu BRKO

32,40 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

12.09.2022

DF2022/178

Vývoz komunálneho odpadu

1 164,77 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

12.09.2022

DF2022/177

Zber jedlých olejov a tukov

12,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

12.09.2022

DF2022/176

Telefón OU, MŠ, zdsr.str., internet

86,23 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

09.09.2022

DF2022/175

Oprava miestneho rozhlasu, čistenie antény, výmena aumulátora

154,10 EUR

Milan Strieborný Rádio-opravovňa, 30, 97401 Sebedín-Bečov

Obec Čerín

08.09.2022

DF2022/174

Právne služby 8/2022

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

08.09.2022

DF2022/173

Vodné KD Ča 27.5.-31.8.2022

7,27 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

08.09.2022

DF2022/172

Tonery

196,80 EUR

Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5

Obec Čerín

05.09.2022

DF2022/171

Vodné MŠ, ŠJ 26.5.-28.8.2022

78,53 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

05.09.2022

DF2022/170

Vodné Pálenica 26.5.-28.8.2022

103,25 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

05.09.2022

DF2022/169

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat-paušál

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

05.09.2022

DF2022/168

Zorbing gule nafukovacia atrakcia - prenájom

200,00 EUR

LL Group s.r.o., Na Záhumnie 50/23, 97637 Hrochoť

Obec Čerín

31.08.2022

DF2022/166

Vyhotovenie polohopisno-výškopisného plánu pozemok KN-C č. 161 k.ú. Čerín

230,00 EUR

Ing. Ján Sabacký, Iliašská cesta 14995/93A Banská Bystrica

Obec Čerín

31.08.2022

DF2022/165

Prenájom skákacieho hradu 27.08.2022

300,00 EUR

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, 97411 Banská Bystrica

Obec Čerín

30.08.2022

DF2022/164

Učebné pomôcky predškoláci

40,50 EUR

NOMIland, s.r.o, Magnezitárska 11, 04013 Košice

Obec Čerín

24.08.2022

DF2022/163

Poplatok poskytnutie informácie audítorovi

60,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

18.08.2022

DF2022/162

Vypracovanie následnej monitorovacej správy projektu ,,Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín"

360,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Čerín

18.08.2022

DF2022/161

Tlačivá osvedčenia9,20

9,20 EUR

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Obec Čerín

17.08.2022

DF2022/160

Triedna kniha, evidencia dochádzky, osobiný spis d

20,05 EUR

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Obec Čerín

17.08.2022

DF2022/159

lLicencia softvér TENDERne 6.7.2022 - 5.7.2023

258,00 EUR

eSYST, S.R.O., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: