Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.03.2019

Dodatok č1 k Zml.o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z 19.4.2018

11/2019

0,00 EUR neuvedená

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

22.02.2019

Príloha č. 1 k zml. o vývoze odpadu č.15002/21

10/2019

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

22.02.2019

Cenník Spoločnosti Pohronie, a.s.

9/2019

neuvedená

Spoločnosť Pohronie, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

21.02.2019

Zamestnávateľská zmluva

OcU 164/2019

nula

Obec Čerín

Spoločnosť AXA d.d.s.,a.s.

20.02.2019

Cenník ku zml. o poskytovaní služieb v oblasti odpadov

7/2019

60,00 EUR šesťtdesiat

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

15.02.2019

Dohoda o cene príl.č.1 k zml. o prevzatí a zhodnotení BRO a VŽP

6/2019

neuvedená

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

05.02.2019

Dodatok č.9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

4/2019

0,00 EUR neuvedená

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

04.02.2019

Zmluva o dielo

3/2019

38 341,96 EUR

MAGNA-ON, s.r.o, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

25.01.2019

Zmluva o dielo č. 20190102

2/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

ing.Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

24.01.2019

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu z 2.2.1996

1/2019

0,00 EUR neuvedená

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

21.12.2018

Zmluv ao poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

44/2018

0,00 EUR neuvedená

Slovenské misijné hnutie

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

21.12.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002631

42/2018

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

17.12.2018

Zmluva o dielo

43/2018

0,00 EUR neuvedená

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

04.12.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikát SSL

41/2018

438,00 EUR Štyristotridsaťosem

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

24.10.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

40/2018

184,00 EUR jednostoosemdesitaštyri

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

16.10.2018

Darovacia zmluva

39/2018

300,00 EUR Tristo

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

11.09.2018

Poistná zmluva pre skupinové poistenie

38/2018

99,36 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

10.09.2018

Dodatok č.8 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

37/2018

neuvedená

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

36/2018

neuvedená

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

07.08.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-373-002/2018

35/2018

neuvedená

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

04.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančného daru

26/2018

100,00 EUR

AG PONIKY, s.r.o.

Obec Čerín

04.07.2018

Zmluva o poskytnutí daru

25/2018

100,00 EUR

AGRO - PONIKY, s.r.o.

Obec Čerín

04.07.2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

24/2018

250,00 EUR

Belex, s.r.o.

Obec Čerín

04.07.2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

23/2018

100,00 EUR

MAGNA-ON, s.r.o, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

03.07.2018

Zmluva o pooskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

33/2018

1 560,00 EUR jedentisícpäťstošesťdesiat

Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: