Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok

Zámer predať obecný majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa

Vyvesené: 6. 7. 2020

Dátum zvesenia: 22. 7. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť