Navigácia

Obsah

Späť

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyvesené: 27. 3. 2020

Dátum zvesenia: 31. 8. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť