Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU 945/2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov tlačová správa o priebehu, základné informácie

SODB

Vyvesené: 13. 8. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť