Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zverejnení Návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Čačín

Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav k.ú. Čačín

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť