Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU 879/2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Výrub dreviny

Vyvesené: 9. 7. 2020

Dátum zvesenia: 25. 7. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť