Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU 908/2020

Číslo registratúrneho záznamu: S2020/192

Oznámenie o vstupe na pozemok

Stavba "Medzibrod-rekonštrukcia vedenia

Vyvesené: 21. 7. 2020

Dátum zvesenia: 17. 8. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť