Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť