Navigácia

Obsah

Zápisnice

 

2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 7.12.2018 Stiahnuté: 49x | 12.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ 14.12.2018 Stiahnuté: 49x | 12.04.2019

2019

Záoisnica z I.zasadnutia OZ 28.3.2019 Stiahnuté: 56x | 12.04.2019

Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutie OZ 11.4.2019 Stiahnuté: 63x | 06.06.2019

Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia OZ 3.5.2019 Stiahnuté: 56x | 10.06.2019

Zápisnica z II. zasadnutia OZ 7.6.2019 Stiahnuté: 50x | 14.06.2019

Zápisnica z III. zasadnutia OZ 18.9.2019 Stiahnuté: 14x | 27.09.2019

Zápisnica z III.mimoriadneho OZ 25.11.2019 Stiahnuté: 15x | 16.12.2019

Stránka