Navigácia

Obsah

Uznesenia

2022

Zoznam a znenie uznesení z I .zasadnutia OZ dňa 15.03.2022 Stiahnuté: 21x | 16.03.2022

Zoznam a znenie uznesení z I. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 23.01.2022 Stiahnuté: 8x | 25.01.2022

Zoznam a znenie uznesení z II. mimoriadneho zasadnutia OZ 11.4.2022 Stiahnuté: 11x | 13.04.2022

2021

Zoznam a znenie uznesení z I. zasadnutia OZ 8.3.2021 Stiahnuté: 82x | 12.03.2021

Zoznam a znenie uznesení II.zasadnutie OZ 11.06.2021 Stiahnuté: 47x | 21.06.2021

Zoznam a znenie uznesení III.OZ 27.08.2021 Stiahnuté: 36x | 03.09.2021

Zoznam a znenie uznesení IV: zasadnutia OZ dňa 13.12.2021 Stiahnuté: 32x | 17.12.2021

2020

Zoznam a znenie uznesení z I. OZ 2020 Stiahnuté: 78x | 02.04.2020

Zoznam a znenie uznesení II.zasadnutie OZ 11.06.2020 Stiahnuté: 73x | 18.06.2020

Zoznam a znenie uznesení III. zasadnutie OZ 11.09.2020 Stiahnuté: 64x | 17.09.2020

Zoznam a znenie uznesení z I.mimoriadneho zasadnutia OZ 28.10.2020 Stiahnuté: 66x | 29.10.2020

Zoznam a znenie uznesení z IV. zasadnutia OZ 11.12.2019 Stiahnuté: 68x | 18.12.2020

2019

Zoznam a znenie uznesení z I.zasadnutia OZ 28.3.2019 Stiahnuté: 194x | 10.04.2019

Zoznam a znenie uznesení zo zasadnutia OZ 11.4.2019 Stiahnuté: 137x | 16.04.2019

Zoznam a znenie uznesení z II. mimoriadneho zasadnutia OZ 3.5.2019 Stiahnuté: 143x | 10.05.2019

Zoznam a znenie uznesení z II. zasadnutia OZ Stiahnuté: 118x | 10.06.2019

Zoznam a znenie uznesení OZ 18.9.2019 Stiahnuté: 127x | 25.09.2019

Zoznam a znenie uznesení z III. mimoriadneho zasadnutia OZ 25.11.2019 Stiahnuté: 86x | 26.11.2019

Zoznam a znenie uznesení IV.zasadnutie OZ 13.12.2019 Stiahnuté: 106x | 17.12.2019

2018

Zoznam a znenie uznesení z I. zasadnutia OZ Čerín 20.3.2018 Stiahnuté: 271x | 11.06.2018

Stránka