Obsah

Uznesenia

2023

Zoznam a znenie uznesení I. zasadnutie OZ dňa 10.03.2023 Stiahnuté: 60x | 13.03.2023

Zoznam a znenie uznesení II. zasadnutie OZ 16.6.2023 Stiahnuté: 35x | 19.06.2023

Zoznam a znenie uznesení z I. mimoriadneho zasadnutie OZ dňa 7.8.2023 Stiahnuté: 21x | 09.08.2023

Zoznam a znenie uznesení III. zasadnutie OZ dňa 22.9.2023 Stiahnuté: 13x | 26.09.2023

Zoznam a znenie uznesení II. mimoriadne zasadnutie OZ dňa 15.11.2023 Stiahnuté: 6x | 21.11.2023

2022

Zoznam a znenie uznesení z I .zasadnutia OZ dňa 15.03.2022 Stiahnuté: 101x | 16.03.2022

Zoznam a znenie uznesení z I. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 23.01.2022 Stiahnuté: 87x | 25.01.2022

Zoznam a znenie uznesení z II. mimoriadneho zasadnutia OZ 11.4.2022 Stiahnuté: 76x | 13.04.2022

Zoznam a znenie uznesení z II. zasadnutia OZ Čerín 17.06.2022 Stiahnuté: 78x | 01.08.2022

Zoznam a znenie uznesení z III. zasadnutia OZ 2022 Stiahnuté: 62x | 14.07.2022

Zoznam a znenie uznesení IV. zasadnutie OZ dňa 07.10.2022 Stiahnuté: 54x | 10.10.2022

Zoznam a znenie uznesení Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.11.2022 Stiahnuté: 60x | 25.11.2022

Zoznam a znenie uznesení V. zasadnutie OZ dňa 16.12.2022 Stiahnuté: 39x | 20.12.2022

2021

Zoznam a znenie uznesení z I. zasadnutia OZ 8.3.2021 Stiahnuté: 156x | 12.03.2021

Zoznam a znenie uznesení II.zasadnutie OZ 11.06.2021 Stiahnuté: 121x | 21.06.2021

Zoznam a znenie uznesení III.OZ 27.08.2021 Stiahnuté: 100x | 03.09.2021

Zoznam a znenie uznesení IV: zasadnutia OZ dňa 13.12.2021 Stiahnuté: 109x | 17.12.2021

2020

Zoznam a znenie uznesení z I. OZ 2020 Stiahnuté: 147x | 02.04.2020

Zoznam a znenie uznesení II.zasadnutie OZ 11.06.2020 Stiahnuté: 142x | 18.06.2020

Zoznam a znenie uznesení III. zasadnutie OZ 11.09.2020 Stiahnuté: 136x | 17.09.2020

Stránka