Navigácia

Obsah

Kontaktné údaje

Poštová adresa:
Obecný úrad Čerín                         
Čerín 11                                           

IČO: 00313335                                               
DIČ: 2021115767                                          

Telefonický kontakt:                                         E - mail:
048/4192204, 0903 390 680                           pavel.kmet@cerin.sk       
048/4192359                                                      jana.fungacova@cerin.sk
048/4192329                                                      viera.kvakova@cerin.sk

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 1398325001/5600
IBAN SK66 5600 0000 0013 9832 5001
BIC kód banky KOMASK2X

 

Ochrana osobných údajov - GDPR

Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov:

• No-one, s.r.o.

• Ing. Gabriel Blesák

• IČO: 47519029

• Sídlo: Šípová 3/A, 821 07 Bratislava

• Telefón: +421 905 701050

• E-mail: gdpr@no-one.sk