Navigácia

Obsah

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 185x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 208x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 178x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 192x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 216x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 181x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 210x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 211x | 09.02.2018

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 185x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 205x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 198x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 175x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 174x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 196x | 09.02.2018

Stránka

  • 1