Navigácia

Obsah

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 232x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 251x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 226x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 273x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 232x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 265x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 273x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 36x | 19.11.2020

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 238x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 253x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 251x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 224x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 224x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 247x | 09.02.2018

Stránka

  • 1