Navigácia

Obsah

Súkromne hospodáriaci roľníci

Zákon č. 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

Vybavuje:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Potrebné doklady:

- OP

- Zmluva o prenájme

- register farmy

- preukaz ZP

- Živnostenský list

Poplatky:

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatok

položka 142, písm. a)

Vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie 6,50 €

Zmena priezviska, trvalého pobytu v osvedčení SHR 1,50 €

 

SHR

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 21x | 14.10.2021

Oznámenie o zmene údajov SHR Stiahnuté: 20x | 14.10.2021

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise SHR Stiahnuté: 17x | 14.10.2021

Stránka

  • 1