Navigácia

Obsah

Súkromne hospodáriaci roľníci

Zákon č. 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

Vybavuje:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Potrebné doklady:

- OP

- Zmluva o prenájme

- register farmy

- preukaz zdravotnej poisťovne

- živnostenský list

Poplatky:

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatok

položka 142, písm. a)

Vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie 6,50 €

Zmena priezviska, trvalého pobytu v osvedčení SHR 1,50 €

 

Ohlasovňa pobytu

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 101x | 07.06.2022

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 103x | 07.06.2022

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do SHR Stiahnuté: 100x | 07.06.2022

Stránka

  • 1