Navigácia

Obsah

Sociálna agenda

Vybavuje:

Pavel Kmeť, 048/4192204, 0903390680, pavel.kmet@cerin.sk

Jana Fungáčová, 048/4192359, jana.fungacova@cerin.sk

Potrebné doklady:

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

- Žiadosť o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

- Lekársky posudok

- Lekársky nález

Sociálne veci

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 91x | 13.10.2021

Žiadosť o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby Stiahnuté: 89x | 13.10.2021

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby Stiahnuté: 66x | 13.10.2021

Lekársky posudok Stiahnuté: 72x | 13.10.2021

Lekársky nález na účely posúdenia Stiahnuté: 73x | 13.10.2021

Vzdanie sa práva odvolania Stiahnuté: 76x | 13.10.2021

Stránka

  • 1