Navigácia

Obsah

Matričný úrad

Matrikárka:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Zastupujúca matrikárka:

Mgr. Jana Turčanová, Matričný úrad Poniky

048/4193703

Obce patriace do matričného úradu Čerín:

Čerín, Čačín, Oravce, Dúbravica, Sebedín-Bečov, Hrochoť.

Agendy:

Uzavretie manželstva

Úmrtie

Narodenie

Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa

Vydanie duplikátu

Vydanie duplikátu bez koncovky - ová

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine - Osobitná matrika

 

 

 

 

 

Matrika

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 246x | 09.02.2018

Žiadosť o vydanie duplikátu bez koncovky -ová Stiahnuté: 251x | 09.02.2018

Žiadosť o opätovné prijatie priezviska po rozvode Stiahnuté: 250x | 09.02.2018

Stránka

  • 1