Navigácia

Obsah

Dane z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Čerín č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku (359.85 kB)

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (3.12 MB)

Zástupca na podanie daňového priznania.pdf (105.6 kB)

Dane z nehnuteľností

Vybavuje:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Viera Kvaková

048/4192329

viera.kvakova@cerin.sk

Dane a poplatky

VZN pr. č. 2.3 prevzatie plnenia Stiahnuté: 235x | 09.02.2018

VZN príloha č. 3 vznik, zánik poplatkovej povinnosti podnikateľ Stiahnuté: 240x | 09.02.2018

VZN príloha č.2.2 určenie zástupcu na vyberanie poplatku za Ko Stiahnuté: 238x | 09.02.2018

VZN príloha. č.2.1 vznik, zánik poplatkovej povinnosti FO Stiahnuté: 276x | 09.02.2018

Žiadosť o vrátenie poplatku za KO Stiahnuté: 297x | 09.02.2018

Zástupca na podanie daňového priznania Stiahnuté: 277x | 09.02.2018

Žiadosť o zníženie poplatku Stiahnuté: 248x | 09.02.2018

Stránka

  • 1