Navigácia

Obsah

Dane z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Čerín č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku (359.85 kB)

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (3.12 MB)

Zástupca na podanie daňového priznania.pdf (105.6 kB)

Dane z nehnuteľností

Vybavuje:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Viera Kvaková

048/4192329

viera.kvakova@cerin.sk

Stránka

  • 1