Obsah

Poplatky

Obec Čerín

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia Čerín,  Čerín 54, 974 01 Banská Bystrica,

IČO. 00313335, DIČ: 2021115767, Registračné č.: 510130400043

Cenník poplatkov

platný od 01.01.2024

 

DAŇ  Z  LIEHU  DO 43 la                                      7,45 €

DAŇ  Z  LIEHU  NAD 43 la                                 14,90 €

 

PREVÁDZKOVÉ  NÁKLADY                                   7,00 €

/voda, EE, odvoz výpalkov, údržba/

 

SPOLU  1 liter 100 % destilátu                             14,45 €

 

1 liter  52 % destilátu                                               7,51 €

 

Tieto ceny platia pre pestovateľa max. do 43 la pre svoju domácnosť počas výrobného obdobia – jednej sezóny.

 

Čistenie a zjemňovanie liehu:                                  0,40 €/l

Zošrotovanie ovocia:                                                 5,00 €/100 kg

Liter šťavy                                                                    0,20 €/l

Poplatok za drevo:                                                   15,00 €/1 kotol

 

                                                                                                           Pavel Kmeť,v.r.

                                                                                                          starosta obce

Poplatky Pálenica 1.4.2023.pdf (201.16 kB)

Obec Čerín

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia Čerín,  Čerín 54, 974 01 Banská Bystrica,

IČO. 00313335, DIČ: 2021115767, Registračné č.: 510130400043

Cenník poplatkov platný od 01.04.2023

 

DAŇ  Z  LIEHU  DO 43 la                                      7,02 €

DAŇ  Z  LIEHU  NAD 43 la                                 14,04 €

 

PREVÁDZKOVÉ  NÁKLADY                                 7,00 €

/voda, EE, odvoz výpalkov, údržba/

 

SPOLU  1 liter 100 % destilátu                          14,02 €

 

1 liter  52 % destilátu                                            7,29 €

Tieto ceny platia pre pestovateľa max. do 43 la pre svoju domácnosť počas výrobného obdobia – jednej sezóny.

Čistenie a zjemňovanie liehu:                            0,40 €/l

Zošrotovanie ovocia:                                           5,00 €/100 kg

Poplatok za drevo:                                             10,00 €/1 kotol