Navigácia

Obsah

Zvyky a obyčaje

V Čačíne, ako aj v Čeríne bolo v minulosti veľké množstvo zvykov a obyčajov, z ktorých niektoré postupne úplne zanikli, iné sa čiastočne menili, prispôsobovali sa novým podmienkam, a nie ojedinele vznikali aj nové zvyky a obyčaje. Všetky však majú súvislosť so životom na dedine a sú úzko spojené s kalendárnym cyklom jednotlivých sviatkov, s rodinnými udalosťami /svadby, krstiny, pohreby, odvody regrútov a pod./, ako aj súvislosť s náboženstvom. Niektoré zvyky počas sviatkov ako sú Vianoce, Veľká noc, Turíce alebo rodinné udalosti sú podobné ako v okolitých obciach. K zaniknutým zvykom patrí Deň sv. Blažeja /3.február/ a Deň sv. Gregora, kedy chodievali chlapci po domoch a spievali, za odmenu dostali koláče a nejaké groše.

Deň sv. Martina /11.november/ - v nedeľu po dni sv. Martina sa v obidvoch obciach konala hostina. V každom dome pripravili pre svojich hostí bohatý stôl – piekli sa husi, baranina, koláče a vítali sa hostia väčšinou rodinní príslušníci z blízkeho aj širšieho okolia.

Deň sv. Ondreja /30.november/ patril viac menej dievčatám. V predvečer liali roztopené olovo do nádoby so studenou vodou, čím olovo nadobudlo rôzne tvary, z ktorých potom hádali, či ich nastávajúci bude pekný alebo škaredý, či bude ožran, alebo dobrý muž, či remeselník alebo pán, bolo pritom veľa žartovania a veľká zábava. Ďalším zvykom na Ondreja bolo varenie halušiek, do ktorých sa dali lístočky s menami mládencov, keď vychádzali z vriacej vody napovrch, dievčatá si ich v určenom poradí vyberali, ktoré meno si dievča vybralo, za toho mládenca sa malo do roka vydať.