Navigácia

Obsah

História vzniku Čačína a Čerína

Osady Čerín a Čačín vznikli v 14. storočí a založil ich pravdeppodobne spolu s ďalšími osadami comes Pavel de Kurtos /1283-1326/, ktorý bol za kráľa Ondreja III. /1290-1301/ významnou osobnosťou.

Najstaršia zmienka o Čeríne sa viaže k roku 1300,v ktorej sa spomína lesnaté neobývané územie Cheren, ktoré patrilo Zvolenskému kráľovstvu a kráľ Ondrej III. ho daroval za zásluhy Pavlovi de Kurstovi, Madáchovmu synovi, ktorý bojoval po bolu kráľa.

Čerín menil viackrát svoje pomenovanie, boloi to maďarské alebo nemecké názvy ako napr. Cheren/1424/Tscheren/1503/, Czeren/1508/, Cheryn/1538/, Csereny/1808/Cserincszávada/1863/, Cserin/1873-1882/, Cserény/188-1913/,Čereň/1920/, Čerín/1927/. V roku 1873 bola k Čerínu pripojená osada Závada, ktorá vznikla v polovici 15.storočia.

Čačín sa prvýkrát spomína v súvislosti s názvom potoka Chechenpotok v roku 1282.

Pomenovanie Čačína sa tiež v priebehu historického vývinu sa menilo ako napr. Czeczin/1507/, Chechyn/1559/, Czecyn/1572/, Cserni Csacsin/1773/, Csacsin/1882/, Cséncsény /1888-1913/, Čačín /1920/ .

Od r. 1424 Čačín /Villa Chechen/ i Čerín boli súčaťou Vígľašského hradného panstva. Čerín bol označený ako Villa Cheren arcia Vegles – osada Čerín zámku Vígľaš.

Koncom 16.storočia trpelo naše územie tureckými nájazdami. V marci 1578 Turci úplne obec vyplienili, keď .25.júna 1590 Turci úplne vyplieniliDolnú Mičinú a do zajatia odvliekli 140 ľudí, 5. novembra 1591 zasa Šálkovú a 23. decembra 1591 Bečov, ocitla sa obrana banských miest vo vážnom nebezpčenstve a tak podľa rozhodnutia valného zhromaždenia banských miest , ktoré sa konalo 30.9.1592 v Kremnici, najali banské mestá 200 drabantov, z ktorých bolo 40 umiestnených v Čeríne.