Obsah

Obec Čerín, Čerín č.11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313335
zriaďovateľ škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity

Materská škola v Čeríne

riaditeľka: Mgr. Rybárová Dana

učiteľka MŠ: Mgr. Ostrolucká Marta

Adresa: Čerín 57, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: tel. 048/4192213,   e-mail: mscerin57@gmail.com

Školská jedáleň pri Materskej škole


Vedúca: Soňa Balková
Adresa: Čerín 57, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: tel. 048/4192213, e-mail: sj.cerin@gmail.com