Obsah

                                 

Zápis do Materskej školy Čerín 57, 97401 Banská Bystrica

 

 Oznamujeme rodičom, že zápis detí do Materskej školy  Čerín na školský rok 2023/2024    sa uskutoční v dňoch :

            03.05. 2023 o 15:30 - 16:30 hod.

                                                          04.05. 2023 o 15:30 - 16:30 hod.

 

V týchto termínoch prinesie rodič do materskej školy vypísanú žiadosť, podpísanú obidvoma rodičmi s potvrdením od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

Prihlášku do materskej školy si môžete osobne prevziať v MŠ Čerín, alebo stiahnuť na webovej adrese obec Čerín.

Kritériá prijatia dieťaťa do materskej školy podľa §59 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. sú do MŠ prednostne prijímané 5-6 ročné deti na povinné predprimárne vzdelávanie.         

·  Deti z Čerína a Čačína

·  4-5 ročné deti  ·  3-4 ročné deti

Rozhodnutie o prijatí /neprijatí/ dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia osobne prevezmú po telefonickom dohovore /048 4192213/  do 20. 06. 2023. 

 

                                                       

Stránka

  • 1