Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.03.2018

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov

2/2018

Neuvedené

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Obec Čerín

12.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

1/2018

209,75 EUR Dvestodeväť eur 75/100

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

12.03.2018

Združené poistenie majetku č.6807776560

3/2018

1 000,00 EUR Tisíc eur

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

12.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

4/2018

864,00 EUR Osemstošesťdesiatštyri

galileo

Obec Čerín

12.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla

5/2018

300,00 EUR Tristo eur

galileo

obec Čerín

27.03.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

6/2018

627,00 EUR Šesťstodvadsaťsedem

Obec Čerín

Ing. Tomáš Vajda

27.03.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

7/2018

407,00 EUR Štyristosedem

Obec Čerín

Andrej Drako

13.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/027

8/2018

9,00 EUR Deväť

Obec Čerín

KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 630, 04001 Košice-Sever

13.04.2018

Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

9/2018

0,00 EUR Nula

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

Valman, s.r.o.

13.04.2018

Zmlouva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služie

10/2018

240,00 EUR Dvestoštyridsať

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

Top Spoločnosti s.r.o., Farská, 94901 Nitra

13.04.2018

Zmluva o dielo č.180401

11/2018

400,00 EUR Štyristo

EU PROFI, s.r.o.

galileo

17.04.2018

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

13/2018

neuvedená

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

Mesto Banská Bystrica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1