Navigácia

Obsah

Späť

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie

Obec Čerín zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom určuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

jana.fungacova@cerin.sk
pavel.kmet@cerin.sk
viera.kvakova@cerin.sk

Vyvesené: 9. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť