Navigácia

Obsah

Zamestnanci

Meno a priezvisko

Funkcia

Telefón

E-mail

Jana Fungáčová

 

matrika, evidencia obyvateľstva, dane z nehnuteľnosti, všeobecná agenda

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

 

Viera Kvaková

 

ekonomika,
účtovníctvo,
komunálny odpad,
všeobecná agenda

048/4192329

viera.kvakova@cerin.sk

Ing. Miroslav Hýbl

hlavný konrolór obce