Navigácia

Obsah

Poslanci a komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Čerín

 

Poslanci obecného zastupiteľstva volebné obdobie 2014 -2018

JUDr. Pavel Kvak – zástupca starostu obce

Ing. Lukáš Malatinec

Mgr. Eva Markušová

Juraj Pecník

Katarína Brčiaková


Poslanci OZ zvolení vo voľbách 15.11.2014:
JUDr. Pavel Kvak
Ing. Lukáš Malatinec
Peter Neština
Mgr. Eva Markušová
Katarína Brčiaková

Dňa 3. 12. 2014 – Peter Neština vzdanie sa poslaneckého mandátu

Na ustanovujúcim zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Čerín dňa 05. 12. 2014:

 • doplnený 1. náhradník na poslanca OZ Juraj Pecník
 • novozvolení poslanci zložili sľub poslanca
 • starosta obce poveril JUDr. Pavla Kvaka zastupovaním starostu obce Čerín
 • boli zvolení predsedovia komisií obecného zastupiteľstva


Komisie Obecného zastupiteľstva obce Čerín volebné obdobie 2014 - 2018
 

 • Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva Ing. Lukáš Malatinec – predseda
 • Finančná komisia
  JUDr. Pavel Kvak – predseda
 • Kultúrno-školská a športová komisia
  Mgr. Eva Markušová – predseda
 • Komisia na ochranu verejného poriadku
  Juraj Pecník – predseda
 • Sociálno – zdravotná komisia
  Katarína Brčiaková – predseda